Tin tức

Mỗi website có trên TNDESIGN là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, kết hợp với sự tìm tòi, đúc rút từ kinh nghiệm. Trong đó bao gồm:

- Xây dựng tính năng cho website

- Phân tích và lên cấu trúc bố cục cho website

- Thiết kế giao diện website hoàn chỉnh

- Lập trình hoàn thiện tính năng của website

- Kiểm thử và nhập nội dung cho website

Chính vì vậy, chúng tôi đã xây dựng những quy định về bản quyền của website nhằm đảm bảo quyền lợi của cả 2 bên. Thông tin chi tiết như sau:

1. VỀ BẢN QUYỀN BÁN - CHUYỂN NHƯỢNG WEBSITE:

TNDESIGN có quyền bán website cho nhiều cá nhân hoặc đơn vị khách nhau.

Mỗi website tại TNDESIGN cung cấp cho khách hàng đều được tính theo dạng phiên bản (mua theo số lượng), chính vì vậy khách hàng không được phép chuyển nhượng, bán cho các cá nhân và tổ chức khác.

2. VỀ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU, SỞ HỮU WEBSITE:

Khách hàng có toàn quyền quản trị website, thay đổi nội dung, dữ liệu, giao diện của website mà khách hàng đã ký hợp đồng với chúng tôi.

Thương hiệu, dữ liệu website của khách hàng hoàn toàn thuộc về khách hàng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng vĩnh viễn trong quá trình sử dụng website.

0938 146 189 (Mr. Thạch) 0973 877062 (Ms. Ngân)